MAMDAR.pl – projekt Instytutu Rozwoju Społecznego realizowany przy wsparciu finansowym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu ds Polityki Demograficznej w konkursie: Po pierwsze Rodzina!

MAMDAR.pl

e: mamdar@mamdar.pl

tel. +48 517 212 084

e: irs@irs.edu.pl

www.irs.edu.pl

Odwiedź nasze profile: